Menu Luk

Få hjælp til rekruttering – no cure, no pay

Mange forhold spiller ind, når man rekrutterer nye medarbejdere til sin virksomhed. Det er helt centralt at finde netop den kandidat, som både besidder de nødvendige faglige kompetencer og samtidig besidder personlige kompetencer, der passer ind i virksomhedens arbejdsformer og kultur.

Indenfor nogle fagområder er det særligt svært at rekruttere medarbejdere, simpelthen fordi efterspørgslen på kompetencer er større end udbuddet. På andre fagområder handler det nærmere om at spotte lige præcis den af mange kandidater, som passer bedst til opgaven og virksomheden.

Hvad tilbyder IQ-Rekruttering?

IQ-Rekruttering kan tilbyde jeres virksomhed kandidater med nogle helt særlige kompetencer indenfor en bred variation af fagområder.

IQ-Rekruttering kan lægge en konkret kandidat i ansøgerbunken til jeres egen rekrutteringsproces, eller I kan lade IQ-Rekruttering stå for hele rekrutteringsprocessen til en eller flere af jeres stillinger.

Et samarbejde med IQ-Rekruttering baseres på princippet om ”no-cure-no-pay”. Det vil sige, at I kun betaler for IQ-Rekrutterings ydelse, hvis I vælger at ansætte en kandidat foreslået af IQ-Rekruttering.

Hvorfor samarbejde med IQ-Rekruttering fremfor blot selv at rekruttere kandidater med høj IQ?

Hos IQ-Rekruttering sker den første screening af kandidater på baggrund af IQ, fremfor at kandidater screenes med udgangspunkt i CV og/eller ansøgning. Herved undgår IQ-Rekruttering at overse gode kandidater, der f.eks. har en atypisk karrierevej.

IQ-Rekruttering har stor viden om høj intelligens. Dette sikrer en nuanceret og kvalificeret screening af de højt begavede kandidater. Eksempelvis gennem anvendelse af personlighedstest, der er særligt velegnet til at teste højt begavede personer.

IQ-Rekruttering har direkte adgang til højt begavede kandidater registreret i IQ-Rekrutterings kandidatdatabase. Derudover har IQ-Rekruttering også et stærkt netværk og kan aktivt tiltrække kandidater med en høj intelligens, også blandt personer der ikke pt. er aktivt jobsøgende.

IQ-Rekruttering kan i kraft af stor viden om høj intelligens rådgive jeres virksomhed om, hvordan I bedst onboarder, leder og fastholder jeres højt begavede medarbejdere.

Hvad med CSR – den sociale ansvarlighed?

Kandidater fra IQ-Rekruttering er meget forskellige. Vi har kandidater i alle aldre, køn og med en bred variation i uddannelsesniveau, social baggrund og geografisk placering.

At rekruttere til diversitet står altså ikke i modsætning til at rekruttere stærke kompetencer hos højt begavede kandidater.

Hvis I specifikt ønsker at styrke jeres CSR-målsætninger gennem et samarbejde med IQ-Rekruttering, tilbyder vi også at finde højt begavede kandidater, der på trods af deres høje begavelse ikke er lykkedes med at fået rigtigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kunne f.eks. være kandidater, der er tilknyttet landets jobcentre som langtidsledige.

Ingen risiko involveret
Hvis I vælger ikke at ansætte kandidaten anbefalet af IQ-Rekruttering, så er vores service helt gratis.

MODTAG INFORMATIONER

OM KANDIDATER I
IQ-REKRUTTERING

Efter sommerferien bliver det muligt
at se informationer om kandidater i
IQ-Rekruttering her på hjemmesiden*

Vil du være blandt de første til at få informationer om nye kandidater, eller vil du blot gerne modtage informationerne direkte i din indbakke, så registrer dig her:

Du modtager ca. 8 mails om året.
Du kan til enhver tid afmelde dig fra mailinglisten.

*Kandidater vises naturligvis kun på hjemmesiden
efter forudgående aftale med kandidaten