Menu Luk

Hvorfor ansætte en højt begavet medarbejder?

Mange virksomheder og HR-professionelle arbejder ud fra en forudsætning om, at de bedste medarbejdere og ledere findes ved at udvælge kandidater, hvor en relevant uddannelse kombineret med en snorlige karrierevej, naturligt leder hen til den udbudte stilling.

Ofte starter en rekrutteringsproces med en screening af ansøgernes CV og ansøgning. Her lægges særligt mærke til kandidaternes uddannelse, tidligere erfaringer og interesse for jobbet.

Imidlertid viser forskningen, at en medarbejders eller en leders succes i jobbet ikke i særlig høj grad kan forudsiges med udgangspunkt i uddannelse og erfaring. Interesse for jobbet er i følge forskningen heller ikke en sikker indikator for fremtidig succes i jobbet, men denne er dog den bedste af de 3 nævnte indikatorer.

Nogle virksomheder anvender test, som f.eks. IQ-test, i den sidste fase af rekrutteringsprocessen. Imidlertid vil mange højt begavede ansøgere være sorteret fra inden denne fase. Personer med en høj intelligens har nemlig ofte et atypisk CV, hvad angår uddannelse eller tidligere erfaringer. Det betyder, at der er stor sandsynlighed for, at disse kandidater sorteres fra helt tidligt i den traditionelle rekrutteringsproces.

Hermed går virksomhederne glip af et stort potentiale. Forskningen viser nemlig, at IQ er den ubetingede bedste indikator for at præstere godt i jobbet.

Hvis en virksomhed alene vurderede ansøgere på baggrund af deres IQ, ville sandsynligheden for at vælge den bedste kandidat til jobbet ligge på 65%.

Hvis man kombinerer IQ-test med et interview, stiger sandsynligheden for at finde den person der vil præstere bedst i jobbet til 76%.

Det er naturligvis ikke sådan , at jo højere IQ desto bedre præstation i alle typer af job. Det handler om, at ansøgerens IQ skal matche jobbets kompleksitet.

IQ-Rekruttering er derfor særligt relevant for virksomheder, der er på udkig efter medarbejdere til stillinger, der opfylder et eller flere af de nedenstående kriterier:

  • Har opgaver af en vis kompleksitet
  • Efterspørger et højt niveau i specialiserede kompetencer
  • Søger generalister med stort overblik, og gode evne til at se tværgående sammenhænge og lave koblinger til den samlede forretning.
  • Ønsker at styrke virksomhedens konkurrenceevne gennem optimering eller ved at udvikle nye produkter og bedre løsninger.
  • Har svært ved at rekruttere til specifikke funktioner og derfor er på udkig efter kompetencer, der hurtigt kan oplæres indenfor området.
  • Efterspørger en høj kvalitet i opgaveløsningen på tværs af flere forskelligartede opgaver.

Kompetencer knyttet til intelligens er medfødte kompetencer, som ikke kan tillæres på nogen uddannelse. De virksomheder, der lykkes med at rekruttere de højt begavede medarbejdere opnår altså en stor faglig og konkurrencemæssig fordel.

Forskningen viser:

Hvis du kun skulle bruge én metode i din rekruttering, vil en IQ-test være dit bedste redskab.

Hvis du kombinerer IQ-test med et interview, er du 76% sikker på at vælge den bedste kandidat til jobbet.

Hvis du alene baserer din rekruttering på kandidatens tidligere erfaring, har du kun 16% chance for at vælge den person, som vil præstere bedst i jobbet.

Kilde: Schmidt, Oh og Schaffer, 2016

Læs mere her:
Få hjælp til rekruttering
Rådgivning

”I en virksomhed havde de hyret eksterne it-konsulenter til en udviklingsopgave. Konsulenterne måtte til sidst give op, hvorefter jeg løste opgaven på en aften.”

”Jeg er god til at dykke ned i ting, til at fordybe mig i informationer og forstå kompliceret stof. Det er svært for folk at forstå, at jeg så hurtigt bliver dygtig til nye arbejdsområder.”

“Det siges, at man skal have 3-4 års erfaring indenfor et område for at være i stand til at løse komplekse arbejdsopgaver. Jeg har i det meste af mit arbejdsliv formået at lave unikke løsninger, der indeholdt skarpe analyser og stærke resultater efter blot 14 dage”.

”I projekter skaber jeg mig hurtigt et fuldt overblik og forudser alle de potentielle udfordringer, projektet kan støde på. Jeg kan huske det hele i hovedet, og har derfor altid overblik over, hvordan en eventuel justering af rammerne vil påvirke projektet.”

“Jeg er dygtig til at gå ind og stille spørgsmålstegn ved det, andre tager for givet. Jeg kan let identificere, hvor processer kan optimeres, så de kører langt bedre”.

“Jeg har været med til at fusionere IT, da 6 selskaber skulle sammenlægges. Jeg havde fuldstændigt overblik over 1.600 stykker software, og hvor langt de hver især var i deres testfase.”