Menu Luk

Vil du vide mere om IQ?

Befolkningens intelligens fordeler sig, som det fremgår af normalfordelingskurven på billedet. På kurven ses det, at flest mennesker har en IQ, der ligger omkring midten af kurven. Ca. 70% af befolkningen har en IQ i intervallet 85 til 115.

Intelligens er medfødt, og det er ikke muligt at øge sin IQ (væsentligt) gennem træning eller uddannelse. Man kan derfor sagtens have en høj intelligens uden at have en høj uddannelse. Man kan også have en høj uddannelse uden at have en høj intelligens.

En persons intelligens er sammensat af 2 typer af intelligens: Den flydende intelligens og den krystalliserede intelligens.

Den flydende intelligens relaterer sig til begrebet G-faktor. G-faktoren definerer en persons helt grundlæggende evne til at opfatte, forstå, huske og omsætte ny viden. Den flydende intelligens er dermed ikke knyttet til en bestemt type af faglighed, men udgør snarere en grundlæggende forudsætning for en persons måde at være tilstede i verden på.

Den krystalliserede intelligens omfatter den samlede mængde af viden og kompetencer, som en person tilegner sig gennem livet. Den krystalliserede intelligens knytter sig i sin grundform ikke til en bestemt type af faglighed. Men gennem livet vil den krystalliserede intelligens løbende blive formet i den faglige retning, som en person fokuserer på og interesserer sig for.

De højt begavede medarbejdere og ledere udgør i kraft af deres høje intelligens et helt særligt intelligensmæssigt råstof, som er relevante for alle virksomheder i alle brancher.

En traditionel rekrutteringsproces vil ofte være tilrettelagt, så den rammer det intelligensmæssige flertal, mens de mest intelligente kandidater risikerer at blive overset. Dermed går virksomheder glip af et intelligensmæssigt råstof, som alene kan opnås ved at ansætte højt begavede medarbejdere og ledere.

Sammenhæng mellem høj intelligens og personlighed

Der eksisterer mange myter og fordomme om personer med høj intelligens. Derfor har IQ-Rekruttering sammen med Talents Unlimited undersøgt sammenhænge mellem høj intelligens og personlighed. 120 personer med en IQ på 125+ har deltaget i undersøgelsen.

Se præsentationen af undersøgelsens resultater her: